2016-2017 yaz döneminde Staj yapıp yaz okulundan dolayı gün olarak eksiği olan öğrencilerimizin listesi ekte verilmiştir. Bu öğrencilerimizin 15.01.2018 tarihinde saat 09:00’da Araş. Gör. Ahmet Çağrı ARLI’nın yanına olmaları ve staj çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde staj çalışmaları geçersiz sayılacaktır