Matematik Bilgisayar Bölümü öğrencileri için yandal programı

  • Öğrecilerin Matematik Bilgisayar Bölümü not ortalaması en az 2.5 olmalıdır.
  • Öğrenci en az 9 kredilik seçmeli ders almalıdır.
  Ders Kodu Ders Adı T L C ECTS  Zorunlu/Seçmeli
1 ECE 233 Elektriksel Devre Analizi + Lab. 3 2 4 4 Zorunlu
2 ECE 232 İleri Elektriksel Devre Analizi +Lab. 3 2 4 4 Zorunlu
3 ECE 218 Sinyal ve Sistemlerin Temelleri + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
4 ECE 223 Sayısal Tasarım + Lab. 3 2 4 4 Zorunlu
5 ECE 246 Elektroniğin Temelleri + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
6 ECE 271 Haberleşme Ağlarına Giriş 3 0 3 4 Zorunlu
7 ECE 298 Yaz Stajı I 0 0 0   Zorunlu
8 ECE 373 Haberleşmenin Temelleri + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli
9 ECE 347 Elektronik + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli
10 ECE 307  Olasılık ve Rastlantısal Süreçler 3 0 3 4 Seçmeli
11 ECE 376 Sayısal Haberleşme  + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli
12 ECE 329 Sayısal Tasarım II +Lab. 3 2 4 5 Seçmeli
13 ECE 374 Telekomunikasyon Ağları 3 0 3 5 Seçmeli
14 ECE 474 Optik Haberleşme Sistemleri + Lab. 3 2 4 6 Seçmeli
15 ECE 310 Sayısal Sinyal İşleme + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli
16 ECE 443 Uygulamalı Elektronik + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli
17 ECE 336 Mikroişlemciler + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli


Minimum Toplam Kredi: 36 + Yaz Stajı I