×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Ders Kodu: ECE 543
Adı: Kablosuz Haberleşme
Kredi: (3 0 3) 3 credits
Ön Koşul:
Okutman: Doç. Dr. Orhan Gazi
Tavsiye Edilen Kitaplar Theodore S. Rappaport, Wireless communications Prentice Hall 1996 0133755363
Link: http://ece543.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Bu ders kablosuz haberleşme konularında olan temel bilgileri ele alır. Dersin hedefi, çok yollu saçılım, istatistiksel kanal modellemesi, kablosuz kanal kapasitesi, çeşitlilik, çok antenli haberleşme ve çok taşıyıcılı modulasyon konularının öğretilmesidir.

 

 

Ders Kodu: ECE 563
Adı: Ayrık olaylı sistem kontrolu + Laboratuvar
Kredi: (3 0 3) 3 credits
Ön Koşul:
Okutman: Doç.Dr. Klaus Werner Schmidt
Tavsiye Edilen Kitaplar 1-)Christos G. Cassandras and Stephane Lafortune Introduction to Discrete Event Systems Springer, New York 2008 0387333320
2-)Max H. De Queiroz , Jose E. R. Cury Modular Control Of Composed Systems American Control Conference 2000
3-)K. Schmidt, T. Moor, S. Perk Nonblocking hierarchical control of decentralized discrete event systems Automatic Control, IEEE Transactions on 2008
4-)T.-S. Yoo, H. E. Garcia Diagnosis of behaviors of interest in partially-observed discrete-event systems System & Control Letters 2008
Link: http://ece563.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Bu ders öncelikle ayrık olaylı sistemler (DES) için basit modelleme ve denetleyici kontrol tekniklerini ele alır. Temel konular sonlu otomalarla ayrık olaylı sistemlerin modellenmesi, birleşik, modüler ve ayrık tabanlı kontrol dizaynı ve hata tanımlamasıdır. Bütün dizayn ve analitik teknikler uygulamalı örnekler üzerinde yazılımsal araçlar kullanarak uygulanır. 

 

 

Ders Kodu: ECE 564
Adı: Dogrusal Olmayan Kontrol Sistemleri + Laboratuvar
Kredi: (3 0 3) 3 credits
Ön Koşul:
Okutman: Doç.Dr. Klaus Werner Schmidt
Tavsiye Edilen Kitaplar 1-) Hassan K. Khalil: Nonlinear Systems', Prentice Hall, 2002 (ISBN: 0-13-067389-7) (Main Textbook)                                                  
2-) Alberto Isidori: Nonlinear Control Systems', 4Springer, 1995 (ISBN: 3-54-019916-0)                                                                           
3-) Horacio J. Marquez: Nonlinear Control Systems: Analysis and Design', Wiley-Interscience, 2003 (ISBN: 0-471-42799-3)                                  
4-) H. Nijmeijer, A.J. van der Schaft: Nonlinear Dynamical Control Systems'', Springer-Verlag, New York, 1990 (4th printing 1998)       5-)Eduardo D. Sontag: Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional Systems, Second Edition, Springer, New York, 1998
Link: http://ece564.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Bu dersin amacı lineer olmayan kontrol sistemlerinin analizini ve basit modellemesini ele alır. Sistem analizi faz-düzlem gösterimini, Lyapunov stabillik ve pasiflik konularını içerir. Doğrusal olmayan denetleyici tasarımı göz önüne alındığında, tam giriş – çıktıya doğrusallaştırma , düzlük tabanlı kontrol , backstepping ve pasiflik tabanlı kontrol ele alınmaktadır.

 

 

Ders Kodu: ECE 572
Adı: Optiksel Fiber Haberleşmeye Giriş
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman: Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOĞLU
Tavsiye Edilen Kitaplar 1-) Govind P. Agrawal, “Fiber-Optic Communication Systems” 2002, Jon Wiley and Sons, ISBN : 0-471-21571-6,                                                                        2) B. E. A. Saleh, M.C. Teich “Fundamentals of Photonics” , 2007, Wiley, ISBN No : 978-0-471-35832-9.
Link: http://ece572.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Çok modlu ve tek modlu, kademeli indis fiberlerde ışık dalga yayılımı, Fermat ilkesi, Paraksiyal dalga denklemi, Eikonal denklemi, Dereceli indis fiberlerde WKB yakınsaması, tek modlu fiberlerde dağılım, zayıflama. Lazerler, foto dedektörler, optik yükselteçler.

 

 

Ders Kodu: ECE 575
Adı: Kodlama Teorisi
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman: Assoc.Prof. Dr. Orhan Gazi
Tavsiye Edilen Kitaplar Error Control Systems for Digital Communication and Storage. Stephen W. Wicker. Elements of Information Theory, Second Edition. Thomas M. Cover.
Link: http://ece575.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Galois alanlarının aritmetiği, BCH ve RS  kodları gibi döngüsel kodlar üzerinden lineer blok kodlar, konvolusyon kodları, Blok ve konvolusyon kodları için etkili dekodlama algoritmaları

 

 

Ders Kodu: ECE 583
Adı: İleri Mühendislik Matematiği +LAB
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman: Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOĞLU
Tavsiye Edilen Kitaplar 1) Larry C. Andrews and Ronald L. Phillips, “Mathematical techniques for Engineers and Scientists”,2002, ISBN No : 0819445061.
2-) Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 2006, ISBN No : 9780471728979.
Link: http://ece583.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi, Green Fonksiyonları, Conform Dönüşüm, Analitik Süreklilik, Wiener-Hopf Problemi, Hilbert Problemi, Elektromagnetik Teoride sayısal metotlar.

 

 

Ders Kodu: ECE 587
Adı: Sayısal Haberleşme Sistemleri
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman: Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOĞLU
Tavsiye Edilen Kitaplar John G. Proakis, Masoud Salehi, “Communication Systems Engineering” 2nd Ed. 2002, ISBN : 0-13-061793-8 
Link: http://ece587.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Anaband pulse iletimi. Sayısal sinyallerin modülasyonu: ASK, FSK, PSK, OAM, OPSK, MSK sistemleri. Equalizerlar. Taşıyıcı ve bit senkronizasyonu.

 

 

Ders Kodu: ECE 588
Adı: Haberleşme Teorisi
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman: Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOĞLU
Tavsiye Edilen Kitaplar John G. Proakis, Masoud Salehi, “Communication Systems Engineering” 2nd Ed. 2002, ISBN : 0-13-061793-8 
Link: http://ece588.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı N boyutlu sinyal uzayı, ASK, PSK, FSK, M-ary haberleşme, eşleştirilmiş filtre algılaması, Sınırlı band ortamlarında iletim, ISI, ortam(kanal) eşitlemesi, Rayleigh and Rician ortamları.

 

 

Ders Kodu: ECE 589
Adı: Bilgi Teorisi
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman: Assoc.Prof. Dr. Orhan Gazi
Tavsiye Edilen Kitaplar Thomas M. Cover, Joy A. Thomas, Elements of Information Theory.
Link: http://ece589.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Kesikli ve sürekli bilgi kaynaklarının ve haberleşme kanallarının matematiksel analizi. Bağımlı bilgi kavramı , kaynaklar ve kanallar için entropy gibi matematiksel ölçümler. Bozulma oranı teorisine giriş. Kanal kapasitesi, kaynak ve kanal kodlama teoremleri.

 

 

Ders Kodu: ECE 596
Adı: Optiksel Benzeri Elektromanyetik Saçılma 
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman: Prof.Dr.Yusuf Z. UMUL
Tavsiye Edilen Kitaplar  
Link: http://ece596.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Geometrik Optik, Helmholtz Denkleminin Optiksel Çözümü, Eikonal ve Transport Denklemleri, Mükemmel İletken Yüzeyden Yansıma, Geometriksel Kırınım Teorisi, Köşe Kırınımı, Yüzey Kırınımı, Fiziksel Kırınım Teorisi.