Staj raporlarının ikinci aşama değerlendirme sonuçları tamamlanmıştır. Revizyon istenen öğrencilerimizin 25.12.2018 saat 17:00’a kadar raporlarını Araş. Gör. Ahmet Çağrı ARLI’ya teslim etmeleri gerekmektedir. Revizyon bilgilerini Araş. Gör. Ahmet Çağrı ARLI’dan öğrenebilirsiniz.