Eğitim Amaçlarımız

Bölümümüz lisans programı mezunları aldıkları eğitim sonrasında:

  • Elektronik harp sanayii ve telekomunikasyon sektörlerinde yer alan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda kısa sürede iş bulabilir,

  • Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü çalışmalar yapabilir,

  • Takım çalışması içeren projelerde elektronik ve haberleşme mühendisliği faaliyet alanlarında görev alabilir.