Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri için yandal programı

  • Öğrencinin Bilgisayar Mühendisliği not ortalaması 2.5 olmalıdır
  • Öğrenci en az 6 kredilik seçmeli ders almalıdır.
  Ders Kodu Ders Adı T L C ECTS  Zorunlu/Seçmeli
1 ECE 265 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde Analitik Teknikler 4 2 5 4 Zorunlu
2 ECE 218 Sinyal ve Sistemlerin Temelleri + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
3 ECE 246 Elektroniğin Temelleri + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
4 ECE 232 İleri Elektriksel Devre Analizi +Lab. 3 2 4 4 Zorunlu
5 ECE 271 Haberleşme Ağlarına Giriş 3 0 3 4 Zorunlu
6 ECE 347 Elektronik + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
7 ECE 376 Sayısal Haberleşme  + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
8 ECE 474 Optik Haberleşme Sistemleri + Lab. 3 2 4 6 Seçmeli
9 ECE 374 Telekomunikasyon Ağları 3 0 3 5 Seçmeli
10 ECE 443 Uygulamalı Elektronik + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli
11 ECE 310 Sayısal Sinyal İşleme + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli
12 ECE 336 Mikroişlemciler + Lab. 3 2 4 5 Seçmeli


Minimum Toplam Kredi: 33