Endüstri Mühendisliği Öğrencileri için Çift Anadal Programı

  • Öğrencinin Endüstri Mühendisliği bölümü genel not ortalaması en az 3 olmalıdır
  • Öğrenci toplam 6 kredilik 2 tane seçmeli ders almalıdır.
  Course Code Course Name T L C ECTS  Zorunlu /Seçmeli
1 ECE 265 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde Analitik Teknikler 4 2 5   Zorunlu
2 ECE 233 Elektriksel Devre Analizi + Lab 3 2 4   Zorunlu
3 ECE 256 Elektromanyetik Teori 4 0 4   Zorunlu
4 ECE 311 Alanlar ve Dalgalar 4 0 4   Zorunlu
5 ECE 232 İleri Elektriksel Devre Analizi +Lab. 3 2 4   Zorunlu
6 ECE 218 Sinyal ve Sistemlerin Temelleri + Lab. 3 2 4   Zorunlu
7 ECE 223 Sayısal Tasarım + Lab. 3 2 4   Zorunlu
8 ECE 246 Elektroniğin Temelleri + Lab. 3 2 4   Zorunlu
9 ECE 271 Haberleşme Ağlarına Giriş 3 0 3   Zorunlu
10 ECE 373 Haberleşmenin Temelleri + Lab. 3 2 4   Zorunlu
11 ECE 347 Elektronik + Lab. 3 2 4   Zorunlu
12 ECE 329 Sayısal Tasarım II +Lab. 3 2 4   Zorunlu
13 ECE 376 Sayısal Haberleşme  + Lab. 3 2 4   Zorunlu
14 ECE 336 Mikroişlemciler + Lab. 3 2 4   Zorunlu
15 ECE 398 Yaz Stajı II 0 0 0   Zorunlu
16 ECE 491 Bitirme Projesi I 1 2 2   Zorunlu
17 ECE 492 Bitirme Projesi II 1 2 2   Zorunlu
18 ECE 3XX ECE kodlu seçmeli ders         Seçmeli
19 ECE 4XX ECE kodlu seçmeli ders         Seçmeli

Minimum Toplam Kredi: 65 + Yaz Stajı II