Matematik Bilgisayar Bölümü Öğrencileri için çift anadal programı

  • Öğrencinin Matematik Bilgisayar Bölümü not ortalaması en az 3 olmalıdır.
  • Öğrenci toplam 6 kredilik 2 tane seçmeli ders almalıdır.
  Course Code Course Name T L C ECTS  Zorunlu/Seçmeli
1 ECE 233 Sayısal Tasarım + Lab. 3 2 4 4 Zorunlu
2 ECE 256 Elektromanyetik Teori 4 0 4 5 Zorunlu
3 ECE 311 Alanlar ve Dalgalar 4 0 4 5 Zorunlu
4 ECE 232 İleri Elektriksel Devre Analizi +Lab. 3 2 4 4 Zorunlu
5 ECE 218 Sinyal ve Sistemlerin Temelleri + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
6 ECE 223 Sayısal Tasarım + Lab. 3 2 4 4 Zorunlu
7 ECE 246 Elektroniğin Temelleri + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
8 ECE 271 Haberleşme Ağlarına Giriş 3 0 3 4 Zorunlu
9 ECE 373 Haberleşmenin Temelleri + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
10 ECE 347 Elektronik + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
11 ECE 307 Olasılık ve Rastlantısal Süreçler 3 0 3 4 Zorunlu
12 ECE 376 Sayısal Haberleşme  + Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
13 ECE 329 Sayısal Tasarım II +Lab. 3 2 4 5 Zorunlu
14 ECE 298 Yaz Stajı I 0 0 0   Zorunlu
15 ECE 398 Yaz Stajı II 0 0 0   Zorunlu
16 ECE 491 Bitirme Projesi I 1 2 2 3 Zorunlu
17 ECE 492 Bitirme Projesi II 1 2 2 3 Zorunlu
18 ECE 3XX ECE kodlu seçmeli ders         Seçmeli
19 ECE 4XX ECE kodlu seçmeli ders         Seçmeli

Minimum Toplam Kredi: 65 + Yaz Stajı II