ECE Bölümü Seçmeli Dersler Listesi
Ders Kodu Ders Adı TUK AKTS
CENG 435 Veri Güvenliği Ve Kriptografiye Giriş 223 5
CENG 460 Multimedya işlemeye giriş 303 5
CENG 466 Yapay Zeka 303 5
CENG 480 Makine Öğrenme 303 5
ECE 360 Katı Hal Fiziğine ve Cihazlarına Giriş 303 5
ECE 368 Anahtarlama Teorisi + Lab. 303 5
ECE 374 Haberleşme Şebekeleri  303 5
ECE 375 Optiğe Giriş 303 5
ECE 408 İstatistiksel İşaret İşlemeye Giriş  324 5
ECE 411 Bilgisayar Ağlarında Servis Kalitesi Yönetimi 303 5
ECE 416 Sayısal Ses İşlemeye Giriş 303 5
ECE 424 VLSI Tasarımına Giriş 324 5
ECE 426 Filitre tasarımı ve Sentezi  324 5
ECE 428 Mikroişlemciler II + Laboratuvar 324 5
ECE 430 Trafik Mühendisliği  303 5
ECE 433 Bilgi Teorisi  303 5
ECE 434  Kodlama Teorisi  303 5
ECE 435 Sezimleme Tahmin Etme ve Modulasyon Teorisi 303 5
ECE 437 Sayısal Radyo İletişimi  303 5
ECE 438 Sayısal Kontrol + Lab 303 5
ECE 439 Uydu ve Mobil Haberleşme  303 5
ECE 441 Kontrol Sistem Tasarımı + Lab. 223 5
ECE 452  RF Görünmezlik Teknolojisi  303 5
ECE 455  Radar Kesit Alanı  303 5
ECE 456 Radyo Şebeke Planlaması  303 5
ECE 457 Radar Mühendisliği  303 5
ECE 458 Mikrodalga Devre Tasarımı  324 5
ECE 462 Yarı iletken Fiziği ve Aygıtları 303 5
ECE 470 Veri İletişiminin Temelleri  303 5
ECE 477 VHDL ile İleri Sayısal VLSI Sistem Tasarımı +Lab.  324 5
ECE 478 Elektronik Cihaz Arayüzlerinin VHDL Tasarımı 224 5
ECE 482 Süreç Denetim  303 5
ECE 483  Kablosuz Haberleşme 303 5
ECE 485 Kırınım Optiği 324 5
ECE 487 Gerçek Zamanlı Sayısal Sinyal İşleme 303 5
ECE 494 Yonga üzerinde sistem tasarımı 223 4
EE 455 Bilgisayar Ağlarının Performans Yönetimi 303 5
EE 456 Uyduları Kullanarak Veri Haberleşmesi 303 5
EE 457 İnternet protokolünün trafik yönetimi 303 5
EE 458 İstatiksel Sinyal İşleme 303 5
EE 459 Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı 223 5
EE 461 Elektrik Makineleri ve Sürüş Sistemleri 324 5
EE 462 Görüntü işlemeye giriş 223 5
EE 465 Güç Sistemleri 303 5
EE 466 Enerji dağıtımı 303 5
EE 468 Bilgisayar Mimarisi 324 5
EE 469 Gömülü Sistemler 303 5
EE 471 Uydu-Uzay Metodlarına Giriş 303 5
EE 472 Lineer Sistemler: Kontrol Dizayn ve Analiz 303 5
EE 473 Dijital Ses İşleme 303 5
EE 475 Radyo Frekans Devreleri: Tasarım ve Teori 303 5
MECE 401 Robotiğe Giriş 324 5
MECE 475 Optiğe Giriş 303 5
MECE 480 Sayısal Kontrol Teorisi ve Uygulamaları 223 5
MECE 483 Adaptif ve Self-tuning Kontrol 324 5
MECE 493 Biyomedikal Enstrümantasyon 303 5
MECE 494 Otonom Mobil Robotlar 303 5