×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Halen yürütülen yüksek lisans programının adı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı (ABD) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı” dır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde başlamıştır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre uygulanmaktadır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD Elektronik ve Haberleşme Yüksek Lisans Programının Amaçları:

 • Elektronik ve Haberleşme sektörlerine, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağı sağlamak.
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen mezunlar yetiştirmek,
 • Endüstri ile olan ilişkileri geliştirmek, öğrencilerin ders alırken aynı zamanda ilgili endüstriyel kuruluşlardaki gerçek problemlerle uğraşmasını sağlamak,
 • Yurtdışı bilimsel bağlantılar oluşturmak, ulusal ve uluslararası konferanslar, panel ve sempozyumlar düzenlemek,
 • Uluslararası nitelikte yayınlar ve konferans bildirileri hazırlamak, uluslararası nitelikte bilim adamı yetiştirmek,
 • Bilimsel düşünceye inanan, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen ve işbirliğine dayanan bir yönetim anlayışını benimseyen mühendisler yetiştirmek.

 

Laboratuvarlarımız

1- Sayısal Tasarım Laboratuarı

2- Elektronik  Laboratuarı

3- Haberleşme Laboratuarı

4- Mikroişlemci Laboratuarı

5- Mikrodalga Laboratuarı

6- Optik Haberleşme Laboratuarı

7- Anten Laboratuarı

8- Bilgisayar Laboratuarı

9- Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı

10- Kırınım Laboratuarı

11- FPGA Laboratuarı

12- Soft Switch Laboratuarı

Ana Bilim Dalımızın yüksek lisans programı hazırlanırken elektronik ve haberleşme mühendisliği dalında çağın ihtiyaçları göz önüne alınarak aşağıda belirtilen konuları kapsayan güncel ders programları hazırlanmaktadır.

–     Elektromanyetik Saçılım
–     Antenler ve Yayılım
–     Uzaktan Algılama
–     Haberleşme Elektroniği
–     Telekomünikasyon Şebekeleri
–     Fotonik, optik
–     Nanoteknoloji, nanofotonik
–     CMOS analog-sayısal entegre devreler
–     Radar sistemleri, radar kesit alanı
–     Taktik sayısal askeri veri linkleri

Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD Elektronik ve HaberleşmeYüksek Lisans Programı için aşağıdakiler geçerlidir.

 • (Tezli-Tezsiz) 4 yıllık yükseköğretim kurumları mezunu olmak (lisans derecesine sahip olmak). Üniversite son sınıf öğrencileri yüksek lisans programlarına başvurabilirler.Ancak, kesin kayıt sırasında mezuniyetlerini belgelemek zorundadırlar.
 • Aşağıdaki sınavlardan birinden istenilen taban puanın almak.
  – ALES 55 (sayısal veya eşit ağırlıklı puana göre değerlendirilir)
  – GRE Quantitative 610
 • Yabancı dil sınavı ve bilim sınavında başarılı olmak.
 • Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve yabancı dilde yeterlik anlamını taşıyan Enstitümüzce aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden belirten en az puanı almış olanlar yabancı dil sınavından muaf tutulur.
ÜDS :

50

KPDS :

70

TOEFL(yazılı ortam) :

520

TOEFL(bilgisayar ortamı) :

190

TOEFL(Internet ortamı) :

70

IELTS  :

6,0

FCE,CPE,CAE :

C

 

Anabilim Dalınca yapılan bilim sınavında-mülakatta başarılı bulunanlardan yabancı dil sınavında yetersiz olanlara İngilizcelerini geliştirip yeniden sınava girebilmeleri için en çok bir yıl süre verilir. Yabancı dil geliştirme süresi yüksek lisans eğitim süresine dahil değildir.

I – ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ  ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

Yüksek lisans derecesi (tezli) alabilmek için gerekli olan en az toplam kredi sayısı : 21

Bu programın amacı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, öğrencinin belirlenen bir konuda uzmanlaşmasını sağlayarak, bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Zorunlu Dersler
Ders Kodu Kredi  Adı 
ECE    590  Kredisiz  Lisansüstü Semineri  
ECE    599 Kredisiz Tez
                                                
Seçmeli dersler
Ders Kodu                              Adı  Kredi
ECE    557    Yüksek Frekanslı Filtre Dizaynı 3
ECE    565    Kırınım Teorisi  3
ECE    568      Askeri Taktik Sayısal Veri Linki Sistemleri 3
ECE    569    Elektronik Proses Teknolojileri, Teknikleri ve Ekonomisi 3
ECE    570    Elektronik Üretim  3
ECE    572    Optiksel Fiber Haberleşmesine Giriş 3
ECE    573    Haberleşme Elektroniği 3
ECE    574    Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme  3
ECE    575    Kodlama Teorisi 3
ECE    576    Uyarlamalı Sinyal 3
ECE    577    İleri Telekomünikasyon Teknikleri 3
ECE    580    Telekomünikasyon Ağlarında İdari Problemler 3
ECE    581    Telekomünikasyonda Düzenlemeler  3
ECE    582    İleri Anten Teorisi 3
ECE    583    İleri Mühendislik Matematiği     3
ECE    584    Elektromanyetikte Sayısal Methodlar   3
ECE    585    Uzaktan Algılama 3
ECE    586    Telekomünikasyon Ağları  3
ECE    587    Sayısal Haberleşme Sistemleri 3
ECE    588    Haberleşme Teorisi  3
ECE    589    Bilgi Teorisi  3
ECE    593    Sayısal Filtreler   3
ECE    594    Asimptotik Açınım Teorisi  3
ECE    595    İleri Elektromanyetik Saçılma  3
ECE    596    Optiksel Elektromanyetik Saçılma  3
CENG 502   Bilgisayar Ağları ve Haberleşme 3
ECE    597    Sınır Değer Problemleri  3
CENG 501   İşletim Sistemleri 3

Öğrencilerin danışmanlarını ve tez konularını belirlemede uygulanan yöntemler

Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 24’e göre, Tezli yüksek lisans programında Ana Bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne önerir. Tez konusu ve Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği gereği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez Danışmanı, öğretim üyeleri veya Üniversite Senatosu tarafından belirlenecek niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.  Danışman, atanmasını izleyen yerıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler içinECE 590 Lisansüstü Semineri adlı “uzmanlık alanı dersi” açabilir.  Ayrıca ECE 591 Özel Çalışmalar dersi de Danışman tarafından açılır ve tezle ilgili uzmanlık alanı kapsamındaki konular bu derste de işlenir.  Her öğrenci bu dersleri almak zorundadır. Tezin ilerleyen dönemlerinde tez konusu-eğer tez danışmanı tarafından değiştirilmesi zaruri görülüyorsa-aynı süreçten geçerek değiştirilebilir.

 

II – ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ  ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ)

Yüksek lisans derecesi (tezsiz) alabilmek için gerekli olan en az toplam kredi sayısı : 30

Bu programın amacı bir işte çalışmakta olan Fen bilimleri  veya mühendislik alanları mezunlarına Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği derslerini daha ileri bir düzeyde vererek bu konularda uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

Zorunlu dersler:

Ders Kodu                Kredi                     Adı 

ECE    590                Kredisiz        Lisansüstü Semineri                                3

 

Yüksek Lisans öğrencileri pro

Seçmeli dersler
Ders Kodu                              Adı  Kredi
ECE    557    Yüksek Frekanslı Filtre Dizaynı 3
ECE    565    Kırınım Teorisi  3
ECE    568    Askeri Taktik Sayısal Veri Linki Sistemleri 3
ECE    569    Elektronik Proses Teknolojileri, Teknikleri ve Ekonomisi 3
ECE    570    Elektronik Üretim  3
ECE    572    Optiksel Fiber Haberleşmesine Giriş 3
ECE    573    Haberleşme Elektroniği 3
ECE    574    Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme  3
ECE    575    Kodlama Teorisi 3
ECE    576    Uyarlamalı Sinyal 3
ECE    577    İleri Telekomünikasyon Teknikleri 3
ECE    580    Telekomünikasyon Ağlarında İdari Problemler 3
ECE    581    Telekomünikasyonda Düzenlemeler  3
ECE    582    İleri Anten Teorisi 3
ECE    583    İleri Mühendislik Matematiği     3
ECE    584    Elektromanyetikte Sayısal Methodlar   3
ECE    585    Uzaktan Algılama 3
ECE    586    Telekomünikasyon Ağları  3
ECE    587    Sayısal Haberleşme Sistemleri 3
ECE    588    Haberleşme Teorisi  3
ECE    589    Bilgi Teorisi  3
ECE    593    Sayısal Filtreler   3
ECE    594    Asimptotik Açınım Teorisi  3
ECE    595    İleri Elektromanyetik Saçılma  3
ECE    596    Optiksel Elektromanyetik Saçılma  3
CENG 502   Bilgisayar Ağları ve Haberleşme 3
ECE    597    Sınır Değer Problemleri  3
CENG 501   İşletim Sistemleri 3

gram süresince Doktora Programı derslerinden (6xx kodlu) en çok 3 ders; ayrıca Anabilim Dalı Kurulu’nun onayı ile Lisans Programı 4xx kodlu derslerinden de alabilirler.

III- ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

ECE 565 Kırınım Teorisi

Ders teorik olarak optik ve elektromanyetik kırınım konusunu içermektedir. İlk olarak teorinin tarihsel gelişimi verilmektedir. Bir başka deyişle metodların ilerleyişi tarihsel gelişimine değinilerek güncel metodların tanıtılmasıyla sağlanmaktadır.

ECE 568 Askeri Taktik Sayısal Veri Linki Sistemleri

Veri, enformasyon, bilgi, iletişim ağları, ağ destekli yetenek, istihbarat, gözetleme ve keşif, taktik veri linki temelleri, taktik sayısal veri linkleri (Link 1, 4, 11, 16, 22), dinlemeye karşı güvenli ve elektronik karıştırmaya karşı dirençli enformasyon değişim teknikleri, bir veri linki (Link-16) için ağ planlama, tasarım ve yönetimi, yazılım tabanlı radyo, geleceğin veri linki yaklaşımları.

ECE 569 Elektronik Proses Teknolojileri, Teknikleri ve Ekonomisi      

Elektronik Malzemeler, İnce ve Kalın Film Teknolojileri, Fotolitografi ve Serigrafi Yöntemleri, Yarı İletken ve Entegre devre üretim teknolojileri, Elektronik bağlantı teknikleri, Baskı devre kartları, Elektronik devre ve Montaj, Elektronik test, Güvenirlilik, Karlılık, Fizibilite, Para – Zaman ilişkisi

ECE 570 Elektronik Üretim

Giriş ve tarih; Şirket ve organizasyon; Üretim planlama ve kontrol; Pazarlama ve dağıtım; Yönetim (Proje, Kalite, Finans, Yönelimler); İnsan kaynakları; Endüstride Etik; Elektronik üretim şirketi yapısı; Elektronik malzemeler; PCB Üretimi ve montajı; Yüzey monte teknolojisi; Elektronik tasarım kriterleri; Türkiye Elektronik Sanayi.

ECE 572 Optiksel Fiber Haberleşmesine Giriş

Fiberde optiksel yayılma, bozulma, saçılma, yayılma, kutuplanma ve doğrusal olmayan iletim. Optiksel kaynaklar ve optiksel algılayıcılar. Optiksel fiberde, eklemlerde ve optiksel birleştiricilerde kaynak ve algılayıcıların çiftlenmesi. Düzensiz vericiler ve performansları, düzensiz fiber optiksel haberleşme sistemleri. Heterodin ve homodin demodulasyonlu düzenli fiber optiksel haberleşme sistemleri. Fiber optiksel yükselteçler, frekans bölümlü çoklama ve zaman bölümlü çoklama.

ECE 573 Haberleşme Elektroniği

Düşük ve yüksek sinyalli HF Yükseltici Dizaynı. HF osilatörler. RF yükselticilerde gürültü hesapları. Mikrostrip ve Stripline Teknikleri. Transistör ve yükseltici ölçüm teknikleri. Yükselticilerin bilgisayar tabanlı dizaynı.

ECE 574 Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme  

Dalga denklemleri, dalga alanları, frekans bölgesi tanımlamaları, sınırlı ve sınırsız alanda yayılım. Dizili algılayıcı sistemleri: eş aralıklı, silindirik, düzlemsel ve rasgele diziler. Geliş açısı tahmini: dalga demeti şekillendirmesi, alt yüzey metotları (MUSIC,ESPRIT), düzlemsel yumuşatma. Sınırlı alanda kaynak tespiti, matched field sinyal işleme. Wavelet transformu, çoklu çözünürlük analizi, DWT. DWT’nini gürültü ayıklama uygulamaları. Stokastik rezonans ve sinyal algılama ve parametre tahminiyle ilgili uygulamaları.

ECE 575 Kodlama Teorisi

Galois alanlarının aritmetiği, BCH ve RS  kodları gibi döngüsel kodlar üzerinden lineer blok kodlar, konvolusyon kodları, Blok ve konvolusyon kodları için etkili dekodlama algoritmaları

ECE 576 Uyarlamalı Sinyal İşleme

Uyarlamalı lineer birleştirici, Ortalama hata, Weiner least square çözümü, oto- korelasyon matrisleri,  Gradient taraması ve performans yüzeyleri, LMS ve RLS algoritmaları, Blok zamanı ve frekans bölgesi, LMS, FIR ve IIR uyarlamalı filtreleri, kalman filtreleri.

ECE 577 İleri Telekomünikasyon Teknikleri

Sayısal haberleşme sistemleri, olasılık teorisi, kodlama ve CDMA uygulamalarının temelleri, doğrusal kodlar, konvolusyon kodları, PN kodları, kodların ortogonalitisi, Trellis kodlanmış modülasyon, kodların çapraz korelasyon ve oto korelasyon özellikleri, modülasyon: basit ve  M-ary ASK, FSK, PSK, CDMA kanal modelleme, filtreleme, vuruş şekillendirme, ISI, gürültü analizi, BER, CDMA sistemleri, DS-SS CDMA IS-95’te fiziksel ve mantıksal kanallar, WCDMA, Kanal kapasitesi. (Bütün konular MATLAB uygulamaları ve ödevleriyle desteklenecektir).

ECE 580 Telekomünikasyon Ağlarında İdari  Problemler

Telekom Ağlarında Numaralandırma, İç bağlantı ayarlamaları, Tarifeler, Ağlardaki gelişmeler, Gelecek neslin içeriği.

ECE 581 Telekomünikasyonda Düzenlemeler

Telekom operatörlerinin ve ATT’nin tarihi, Konuyla ilgili kanunların ve düzenlemelerin geçmişi, EU düzenlemeleri, Türkiye’de şu andaki ve geçmişteki düzenlemeler,  market piyasası.

ECE 582 İleri Anten Teorisi 

Vektör Potansiyelleri ve Hertz Vektörleri, Helmholtz Denkleminin İntegral Çözümü, Bölgesel Düzlemsel Dalgalar, Hemholtz Denkleminin Çözümü, Helmholtz Denkleminin Fourier Dönüşümü İle Çözümü, Eşdeğer Kaynak Teoremi, Yüzey Akımı Dağılım Metodu, Mikrodalga Antenleri.

ECE  583 İleri Mühendislik Matematiği

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi, Green Fonksiyonları, Conform Dönüşüm, Analitik Süreklilik, Wiener-Hopf Problemi, Hilbert Problemi, Elektromagnetik Teoride sayısal metotlar.

ECE 584 Elektromanyetikte Sayısal Metodlar

Matris eşitlikleri ve matris özdeğer problemlerinin sayısal çözümleri. Moment metodu. Sonlu fark ve sonlu element Methodları. Çeşitli Methodlar. Spektral alan yaklaşıklığı. Bu Methodlar çeşitli anten ve saçılma problemlerinin çözümünde ve pasif mikrodalga elemanlarının analizinde kullanılması.

ECE 585 Uzaktan Algılama

Uzaktan algılamanın tanımı ve uygulama alanları. Sayısal görüntü datasının karakteristikleri, kullanılan spektral bölgeler, uydu sensörler, radarlar, Uzaysal veri kaynak tipleri ve formatları, görüntü işleme ve analizi, görüntü data hatasının düzeltilmesi, sayısal görüntü datasının açıklaması, sınıflandırılması, yüzey algılama, görüntü iyileştirme teknikleri, görüntü datasının çoklu spektrumdan iletimi, görüntü datasının fourier transformu, uzaysal frekanslar, görüntü filtreleme, uzaktan algılama uygulamalarının örnekleri.

ECE 586 Telekomünikasyon Ağları

Telekomünikasyondaki değişiklikler, yeni halka açık ağlar, iletim hatları, elektromanyetik tayf, analog ve sayısal iletim, çoklama, çift sarmal bakır kablo, koaksiyel kablo, mikrodalga, uydular, fiber optik, anahtarlama ve ağ modelleri, PSTN,PDH,SDH/SONET, SS7, akıllı ağlar, veri haberleşmesi, WAN, devre anahtarlamalı ağlar, paket anahtarlamalı ağlar, X.25, Frame Relay, ATM, gelecek nesil ağlar, QoS, genişbant evrimi, genişbant erişimi, xDSL, fiber erişimi, kablosuz geniş bant erişimi, optik ağlar.

ECE 587 Sayısal Haberleşme Sistemleri

Anaband pulse iletimi. Sayısal sinyallerin modülasyonu: ASK, FSK, PSK, OAM, OPSK, MSK sistemleri. Equalizerlar. Taşıyıcı ve bit senkronizasyonu.

 ECE 589 Bilgi Teorisi

Kesikli ve sürekli bilgi kaynaklarının ve haberleşme kanallarının matematiksel analizi. Bağımlı bilgi kavramı , kaynaklar ve kanallar için entropy gibi matematiksel ölçümler. Bozulma oranı teorisine giriş. Kanal kapasitesi, kaynak ve kanal kodlama teoremleri.

ECE 590 Lisansüstü Semineri

Yüksek lisans öğrencilerinin ilgilendikleri alanlarda güncel konular ve çalışmalar hakkında yaptıkları sunum ve müzakereler.

ECE 591 Özel Çalışmalar

Bu ders, “Tez” dersini alan öğrenciler için zorunludur.

ECE 592 Yüksek Frekanslı Filtre Dizaynı 

Birleşik elemanlı filtre sentezi, Prototip kullanarak birleşik elemanlı filtre dizaynı. Birleşik elemanlı filtrelerin gerçeklenmesi için devre dönüşümleri. Ayrık elemanlı filtre sentezi. Prototip kullanarak ayrık elemanlı filtre dizaynı. Ayrık elemanlı filtrelerin gerçeklenmesi için devre dönüşümleri.

ECE 593 Sayısal Filtreler 

Kesikli-zaman sinyallerine ve sistemlerine genel bakış. Sonlu ve sonsuz vuruş tepkeli sayısal filtre dizayn teknikleri. Dalgalı sayısal Filtreler. Sonlu kelime uzunluğu etkisi.

ECE 594 Asimptotik Açınım Teorisi

Durağan Faz Metodu, En Dik İnişli İntegrasyon Metodu, Köşe Noktası Metodu, Bessel Fonksiyonları, Airy Fonksiyonları, Işıma İntegralleri için Uygulamalar, Saçılma İntegralleri için Uygulamalar.

ECE 595 İleri Elektromanyetik Saçılma

Sınır Koşulları, Mükemmel İletken Silindirden Saçılma, Köşe Kırınımı Problemi, Wiener-Hopf Problemi ve Uygulamaları, Hilbert Problemi ve Uygulamaları, Whispering-Gallery Modları.

ECE 596 Optiksel Elektromanyetik Saçılma 

Geometrik Optik, Helmholtz Denkleminin Optiksel Çözümü, Eikonal ve Transport Denklemleri, Mükemmel İletken Yüzeyden Yansıma, Geometriksel Kırınım Teorisi, Köşe Kırınımı, Yüzey Kırınımı, Fiziksel Kırınım Teorisi.

ECE 597 Sınır Değer Problemleri

Ortogonal Fonksiyonlar Kümesi, Sturm-Liouville Problemi, Kartezyen Koordinatlar ve Üssel Fonksiyonlar, Silindirik Koordinatlar ve Bessel fonksiyonları, Küresel koordinatlar ve Legendre Fonksiyonları, Anizotropik Ortamda Sınır Değer Problemleri.

ECE 599 Tez

Öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmış belirli bir konu hakkında yaptığı bağımsız araştırma.

CENG 501 İşletim Sistemleri

Rastlantısal programlamanın temelleri, UNIX üzerinden çok görevli işletim sistemleri; ortak çıkarım problemleri ve kritik bolümler; semaforlar, ADA buluşmaları, taşıyıcılar,UNIX yapısı.

CENG 502 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme

Veri haberleşmesinin temelleri, bilgisayar ağları, ISO/OSI temel referans modelleri, routing, akış kontrolü, tıkanma kontrolü, TCP/IP protokolü, veri bağlantıları, internetworking, yüksek seviyeli protokoller.

Yüksek Lisans CDF için tıklayınız

Yüksek Lisans Eğitim Programı Danışmanı
Dr. Öğr. Üye. Selma ÖZAYDIN
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Tel: 0312 233 1331                                                                                    

e-mail:selmaozaydin@cankaya.edu.tr