×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Course Code: ECE 631
Title: Fotonik ve Cihazlar
Credits: (3 0 3) 3 credits
Prerequisite:
Instructor
Recomended Text Books Bahaa E. A. Saleh,Malvin Carl Teich Fundamentals of Photonics, 2nd Edition WILEY-INTERSCIENCE 2007 978-0-471-35832-9
Link: http://ece631.cankaya.edu.tr/
Course Description: Lazerler tarafından koherent ışığın üretilmesi ve kohorent olmayan  kaynaklarından ışığın üretilmesi, rezonatör optiği, foton optiği, fotonlar ve atomlar, lazer yükselteçler, lazerler, yarıiletkenlerde fotonlar, yarıiletken foton kaynakları, yarıiletken foton dedektörleri, ve elektronik devreleri. Fotonik cihazlar için sürücü devre dizaynı 

 

Ders Kodu: ECE 632
Adı: İleri Haberleşme Teknikleri
Kredi: (3 0 3) 3 credits
Ön Koşul:
Okutman:
Tavsiye Edilen Kitaplar John G. Proakis, Masoud Salehi, “Communication Systems Engineering” 2nd Ed. 2002, ISBN : 0-13-061793-8 
Link: http://ece632.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Bu ders DPSK, TCM,  OFDM, GMSK gibi modülasyon konuları hakkında olan teorik altyapıyı, bu sistemlerde olan AWGN’nin tespitini, çok yollu kanalları ele alır. Dersin teori kısmı yazılımsal uygulama örenkleri ile desteklenecektir.

 

Ders Kodu: ECE 633
Adı: Yayılı Sistemlerin Temelleri
Kredi: (3 0 3) 3 credits
Ön Koşul:
Okutman:
Tavsiye Edilen Kitaplar 1-)John G. Proakis, Masoud Salehi, “Communication Systems Engineering” 2nd Ed. 2002, ISBN : 0-13-061793-8
2-)Guu-Chang Yang and Wing C. Kwong Prime Codes with Applications to CDMA Optical and Wireless Networks Artechhouse 2002 1-58053-073-7
Link: http://ece633.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Çoklama çeşitleri, kod bölmeli çoğullama, frekans atlatma, PN serileri, Walsh kodları, CDMA, WCDMA, frekans yayılması, CDMA tespiti.

 

Course Code: ECE 635
Title: Optik Prensipler
Credits: (3 0 3) 3 credits
Prerequisite:
Instructor
Recomended Text Books Bahaa E. A. Saleh,Malvin Carl Teich Fundamentals of Photonics, 2nd Edition WILEY-INTERSCIENCE 2007 978-0-471-35832-9
Link: http://ece635.cankaya.edu.tr/
Course Description: Bu ders geometrik optiğin, hareketli dalgaların, elektromanyetik dalgalar ve fotonların, yansıma ve iletimin polarizasyonun ve kırınımın teorik altyapısını işler

 

Ders Kodu: ECE 638
Adı: Kırınım Teorisine Giriş
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman:
Tavsiye Edilen Kitaplar G. L. James Geometrical theory of diffraction for electromagnetic waves IEE Press 1986 0863410626
Link: http://ece638.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Bu ders optik ve elektronamyetik kırınımı ele alır. İlk olarak kırınım teorisinin tarihsel gelişimi ele alınır, ve öğretilir, sonrasında modern metolar ile dersin işlenmesi devam eder.

 

Ders Kodu: ECE 639
Adı: Sınır Dalgalarının Kırınım Teorisi
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman:
Tavsiye Edilen Kitaplar B. B. Baker and E. T. Copson, The Mathematical Theory of Huygen’s Principle, Oxford University Press, 1952, B0015Z5KNQ
Link: http://ece639.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Bu derste dalgaların sınır kırınım teorisi ele alınır. İlk olarak kırınım teorisinin tarihsel gelişimi ele alınır, ve öğretilir, sonrasında modern metolar ile dersin işlenmesi devam eder.

 

Course Code: ECE 641
Title: Ayrık olaylı sistemlerin  kontrolunda ileri konular
Credits: (3 0 3) 3 credits
Prerequisite:
Instructor
Recomended Text Books 1-)Christos G. Cassandras and Stephane Lafortune Introduction to Discrete Event Systems Springer, New York 2008 0387333320      
2-)John O. Moody and Panos J. Antsaklis Supervisory Control of Discrete Event Systems using Petri Nets Kluwer Academic Publishers 1998 0792381998
Link: http://ece641.cankaya.edu.tr/
Course Description: Bu ders öncelikle ayrık olaylı sistemler (DES) için basit modelleme ve denetleyici kontrol tekniklerini ele alır. Daha sonra ayrık olaylı sistemler ve deneysel örneklerin kontolü ve tanımlanması üzerine  gelişmiş ve güncel çalışmalar ayrıntılı olarak ele alınır. Temel konular parçalı gözetlenebilir konular, merkezden uzak kontrol, hata tanımlamaları, yeniden yapılandırılabilir kontol ve Petri Nete dayalı tekniklerdir. Bütün dizayn ve analitik teknikler uygulamalı örnekler üzerinde software araçlar kullanarak uygulanır. 

 

Ders Kodu: ECE 646
Adı: Atmosferde Optik Saçılım
Kredi: (3 0 3) 3 credits
Ön Koşul:
Okutman:
Tavsiye Edilen Kitaplar Larry C. Andrews and Ronald L. Phillips, “Laser Beam Propagation through Random Media” , 1998, ISBN No : 081942787X, 2005 2nd Ed., ISBN No : 081945948-8 
Link: http://ece646.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Bu ders türbülanslı atmosferde farklı ışık hüzmelerinin optiksel saçılımının teorik altyapısını ve uygulanmasını içerir. Polarizasyon, ışık hüzme kalitesi koherenslik kompleks derecesi, ve pırıldama konularıda ayrıca ele alınır. Tavsite edilen ders kitabından 2. ve 9. bölümler arası işlenecektir. Bütün konular için Matlab uygulamaları yapılacaktır. Öğrenciler arasında pırıldama konusunda bildiri yazımı için gruplar oluşturulacaktır.

 

Ders Kodu: ECE 647
Adı: Doğrusal Sistemler Teorisi I
Kredi: (3 0 3) 3 kredi
Ön Koşul:
Okutman:
Tavsiye Edilen Kitaplar Chi-Tsong Chen Linear Systems Theory and Design Oxford University Press 1998 0195117778
Link: http://ece647.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı Bu ders doğrusallık, doğrusal bağımsızlık, temel, span, aralık ve boş alanlar, normalize doğrusal alanlar, dahili çarpma alanları ve dikeylik hakkında basit tanımlarla başlar. Sonra izdüşüm teorisi açıklanır. Sistemlerin doğrusal denklemleri ve Fourier seri açılımları ele alınır. Son olarak bu ders blok diagonalr formaları ve Jordan kanonik formları ele alır.

 

Course Code: ECE 662
Title: Dayanıklı Kontrol + Laboratuvar
Credits: (3 0 3) 3 credits
Prerequisite:
Instructor
Recomended Text Books K. Zhou, J.C. Doyle, K. Glover Robust and Optimal Control Prentice Hall 1996 0-13-456567-3
Link: http://ece662.cankaya.edu.tr/
Course Description: Bu dersin amacı Robust kontrol için analiz ve dizayn tekniklerinin açıklanmasıdır. Analiz kısmı stabilizasyonun ve perfornmans özelliklerinin formulasyonunu ve doğruluğunun kanıtlanmasını içerir. Bu sayede yapılandırılmış ve yapılandırılmamış modellerin kesinliğinin gösterilmesini sağlanır. Kontrolör tasarımı H-infinity kontole odaklanmıştır.