×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Staj yapan öğrencilerimizin sigorta süreçlerinin eksiksiz olarak
yürütülebilmesi ve öğrencilerimizin bakmakla yükümlü olunan
kişi durumunda olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla,
https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama?belge=Goster
bağlantısı kullanılarak erişilebilecek olan Sağlık Provizyon ve
Aktivaston Sistemi (SPAS) “Müstehaklık Belgesi” çıktısının da
staj sigorta formu ile beraber gönderilmesi istenmektedir.

21.06.2021 tarihinden itibaren gönderilen staj taleplerinin ekinde
bahse konu belgenin bulunmaması durumunda talepler işleme
alınamayacak olup; öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin eksiksiz ve
doğru bir biçimde yürütülebilmesini, sosyal güvenlik işlemlerinin
zamanında ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilebilmesini ve
mağduriyete neden olunmaması teminen, ifade edilen hususa azami önem
gösterilmesi istenmektedir.